יעדים לשנים הבאות

במסגרת תהליך ציבורי אסטרטגי שהתקיים בכפר רופין ב-2009, הוגדרו יעדי הקיבוץ לטווח הקצר, הבינוני והארוך בתחומים שסומנו כמהותיים ליישוב ולקהילת כפר רופין.

קליטה
על-מנת לשמר ולהגדיל את חיוניותם של היישוב ושל הקהילה, הוגדרה קליטת משפחות חדשות לכפר רופין כיעד מרכזי לשנים הקרובות.

חינוך

מערכת החינוך מהווה נדבך מרכזי בהיות הקיבוץ יישוב רב-דורי ובהמשך חיינו העתידיים בו. מתוך כך, הוגדרה עדיפות לקליטת משפחות צעירות לכפר רופין, במטרה כי בטווח הארוך יהיו כל מחזורי הגיל מלאים בילדים ונערים.

תעסוקה

חלק מצביונו של יישוב כפרי חי ותוסס הינו האנשים העובדים במקום במהלך היום. משום כך, חשוב כי חלק משמעותי מכוח העבודה הקבוע ימצא מקור תעסוקה ופרנסה בתוך היישוב. על-מנת ליצור מקורות תעסוקה חדשים ויציבים בתחומי תעשיה, חקלאות או שירותים מתקדמים, הוחלט לתת דגש לקליטת עצמאים, יזמים ומחוללי תעסוקה, לצד עידוד הקמת עסקים חדשים באמצעות הקיבוץ ויצירת תנאים מזמינים להקמת עסקים בכפר רופין.

מעמד תושבי הקבע

ברצוננו להגיע למצב בו רוב בתי-האב בכפר רופין יהיו חברי הקיבוץ. לפיכך, מסלול הקליטה לחברות לקיבוץ הוגדר כמסלול מוביל.

איכות סביבה

חלק מהייחוד של כפר רופין הינו בקשר ובשילוב הסביבה בה נמצא היישוב. הנושא בא לידי ביטוי בפיתוח נושא הצפרות והתיירות, כמו גם בעידוד נושאי איכות סביבה כחלק מהחיים ביישוב (בין היתר: פרויקט מיחזור, מערכות חימום סולריות, בניה ירוקה ועוד).

תכנון וחשיבה קדימה

מאז ומתמיד התאפיינה כפר רופין בחשיבה ובתכנון העתידי. אנו מאמינים כי יישוב כפרי צריך לעסוק כל הזמן בתכנון וחשיבה לקראת העתיד, ולפיכך הוחלט להקצות לנושא את המשאבים המתאימים במסגרת תקציבי האגודה השנתיים.

חיי קהילה

הקהילתיות הייחודית שנתעצבה בכפר רופין לאורך השנים הינה אחד המאפיינים הבולטים של היישוב. קהילתיות זו מושכת לכאן משפחות איכותיות, ומהווה גורם מרכזי בהחלטה להישאר בכפר רופין ולבנות פה את ביתם. על-מנת לשמר את אופיה המיוחד של הקהילה גם בעתיד, הוחלט לשים דגש על פעילויות המחזקות את רוח המשימתיות והתנדבות ביישוב, חיי התרבות, החינוך הבלתי-פורמאלי, גאוות היחידה, תחושת השותפות והיחד.

יעדים לשנים הבאות