אגודה להתיישבות קהילתית

בשנת 2000 הוקמה בכפר רופין אגודה שיתופית חדשה להתיישבות כפרית בשם "מתיישבי כפר רופין", שחבריה הינם כל תושבי המקום – תושבי ההרחבה הקהילתית וחברי הקיבוץ.
תקנון האגודה נקבע על-ידי חברי האגודה ועל-פי העקרונות המוצגים בחזון הקהילה.
האגודה מנוהלת על-ידי ועד מקומי משותף, שמייצג את כל תושבי המקום ופועל על-פי תקנון האגודה.
הקמת השכונה בכפר רופין נועדה ליצירת קהילה רחבה, מגוונת ומתפתחת בכל תחומי החיים, המשלבת את דרכם הייחודית של השכונה והקיבוץ ויוצרת שיתוף פעולה ביניהם.
ייחודיות הקהילה מתבטאת בצביון כפרי, בשמירה על איכות הסביבה, בחינוך ערכי ובפעילות תרבותית משותפת.
לצד חיים עצמאיים מושם דגש על חיי קהילה משותפים בתחומי החינוך, הבריאות, התרבות, ובעידוד יזמויות קהילתיות ושירותים, כאשר כל אחד יכול לבחור את רמת מעורבותו בחיי הקהילה.


לפירוט נוסף אודות אורחות החיים בכפר רופין

אגודה להתיישבות קהילתית